I Region Midtjylland er der udarbejdet forløbsprogrammer for KOL, hjertesygdom, Type 2 diabetes, lænderygsmerter og depression.

Du kan se forløbsbeskrivelserne her.

KOL

Hjertesygdom

Type 2 diabetes

Lænderygsmerter

DepressionEt forløbsprogram skal beskrive den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom og sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats. Desuden gives en præcis beskrivelse af opgavefordelingen, samt koordinering og kommunikation mellem alle de involverede parter. Der lægges også vægt på at understøtte borgere med kroniske sygdoms evne til at yde egenomsorg og mestre livet med kronisk sygdom.