Som et led i en national forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom igangsatte Region Midtjylland i 2010 et Kronikerprojektprogram med 28 projekter. Projekterne retter sig både mod indsatsen på hospitalerne, indsatsen i almen praksis og mod mere tværgående strategiske tiltag, fx ift. monitorering og evaluering af kronikerindsatsen.

15 af projekterne i kronikerprojektprogrammet blev afsluttet med udgangen af 2012. 13 projekter er videreført, og afsluttes i regi af Kronikerprojektprogrammet i løbet af 2013.

Kronikerprojektprogrammet er evalueret i en samlet programevaluering. Du kan se evalueringsrapporterne ved at klikke på evaluering. For de projekter, som afsluttes i 2013, indeholder programevalueringen en statusvurdering. Programevalueringen er i marts 2013 sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.