I Region Midtjylland er der udarbejdet en strategi for kronikerindsatsen. ”Kronisk sygdom – vision og strategi for en bedre indsats” (2007) beskriver nogle af de udfordringer, der gør, at der er behov for en ændret indsats. Den kommer også ind på, hvad Region Midtjylland vil foreslå bliver ændret, og hvad ændringerne kan komme til at betyde for det samlede sundhedsvæsen i regionen.

Endelig beskriver planen en række initiativer og projekter, fx forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Den kommer også ind på mere generelle initiativer, som skal påvirke holdninger og arbejdsformer hos ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Der er også lavet en kort og godt version af strategien Kronisk sygdom – vision og strategi for en bedre indsats (pdf).

Målet med en forbedret indsats er at give borgere og patienter bedre sundhed og livskvalitet, flere gode leveår og så vidt muligt forhindre sygdomme i at opstå. Det skal gøres ved hjælp af bedre forebyggelse, tidlig opsporing, bedre behandling og bedre rehabilitering.