Multisygdom er den samtidige forekomst af to eller flere kroniske sygdomme hos den samme person, hvor perspektivet er at se på hele patienten.

Den seneste opgørelse af forekomsten af multisygdom i Region Midtjylland er baseret på, Hvordan har du det? (2010), hvor borgerne i et selvudfyldt spørgeskema er spurgt om 18 kroniske sygdomme. Ud fra denne opgørelse lever 38% af voksne mennesker i Region Midtjylland med multisygdom.

Ser man udelukkende på mennesker med kronisk sygdom, kan det konstateres, at over halvdelen har mere end én kronisk lidelse. Det er altså i højere grad reglen end undtagelsen, at mennesker med kronisk sygdom er multisyge.

I Region Midtjylland udarbejdede et politisk udvalg primo 2012 anbefalinger for sundhedsvæsenets indsats ift. multisygdom. Du kan finde rapporten her.