Patientuddannelse med det formål at øge patienternes evne til egenomsorg og til at mestre deres liv med en kronisk sygdom er en del af den patientrettede forebyggende indsats. I henhold til sundhedsloven er patientrettet forebyggelse et delt ansvar mellem region og kommune.

I Region Midtjylland arbejdes der med patientuddannelse på flere forskellige niveauer. Der tilbydes sygdomsspecifik patientuddannelse til patienter med kroniske lidelser på regionens hospitaler. Samtidig samarbejder regionen med både hospitaler og kommuner om at udvikle og kvalitetssikre patientuddannelsestilbud. Dette sker bl.a. gennem sundhedspædagogisk uddannelse og udvikling af evaluerings og monitoreringsredskaber, der kan benyttes på tværs af sektorer.

Patientuddannelsestilbud

Der findes links til hospitalernes og kommunernes patientuddannelsestilbud i Region Midtjylland på sundhed.dk. Se nedenstående links.

Hospitalernes tilbud på sundhed.dk
Kommunale tilbud på sundhed.dk 

Læring og mestring

Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne i den vestlige del af regionen udarbejdet patientuddannelseskonceptet ’Lærings og mestringsuddannelser til mennesker med kronisk sygdom’.

MoEva

Oplysninger om evaluerings- og monitoreringsværktøjet MoEva kan findes på DEFACTUMs hjemmeside