Patientinddragelsesudvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet den 19. marts 2014 og skal fungere i perioden den 23. marts 2014 til 31. december 2017.

Patientinddragelsesudvalget forventes at bidrage til at styrke brugerperspektivet på sundhedsvæsenet med særlig fokus på det sammenhængende patientforløb mellen hospitaler, praksissektoren og kommunale tilbud.

Udvalget skal inddrages systematisk i drøftelser af emner, der ligger inden for praksisplanerne for almen praksis og sundhedskoordinationsudvalgets emner.

Patientinddragelsesudvalget skal inddrages systematisk i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen og sundhedsaftaler.

Kontakt

Leon Rix Iversen
AC-fuldmægtig
78 41 01 28
leon.iversen@stab.rm.dk

Patientinddragelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet