Patientinddragelsesudvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet den 31. januar 2018 og skal fungere i perioden den 1. april 2018 til 31. december 2021.

Patientinddragelsesudvalget forventes at bidrage til at styrke brugerperspektivet på sundhedsvæsenet med særlig fokus på det sammenhængende patientforløb mellen hospitaler, praksissektoren og kommunale tilbud.

Udvalget skal inddrages systematisk i drøftelser af emner, der ligger inden for praksisplanerne for almen praksis og sundhedskoordinationsudvalgets emner.

Patientinddragelsesudvalget skal inddrages systematisk i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen og sundhedsaftaler.

Kontakt

Leon Hiitola Iversen
AC-fuldmægtig
24 22 85 40 
leon.iversen@stab.rm.dk

Patientinddragelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet