Region Midtjylland har nedsat et nyt patientinddragelsesudvalg for 2022-2025.

Det første møde i det nye patientinddragelsesudvalg afholdes den 7. april 2022.

Se dagsordner og referater fra møder her.

 

Patientinddragelsesudvalget 2022-2025

Kontakt

Leon Hiitola Iversen
AC-fuldmægtig
24 22 85 40 
leon.iversen@stab.rm.dk

Patientinddragelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet