Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 30. august 2021 kl. 12:30
i Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Palle Juul-Jensens Boulevard, Aarhus

 


Sagnr.: 1-01-81-18-17

1. Besøg ved Dansk Center for Partikelterapi (12.30-14.30)

Sagsfremstilling

Udvalget ønskede på det seneste møde, at der blev arrangeret et besøg ved Dansk Center for Partikelterapi.


Programmet for besøget er:

kl. 12.30-13.00 Velkomst og kort rundvisning

kl. 13.00-13.45 Oplæg og dialog om patientinddragelse på DCPT.


I besøget deltager Anne Wilhøft Kristensen, klinisk specialist og ph.d.-studerende, og Dorte Winther, ledende projektsygeplejerske.


Efter besøget er der fælles gang til Steno Diabetes Center Aarhus (kl. ca. 13.45-14.00).

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

2. Besøg ved Steno Diabetes Center Aarhus (14.00-15.00)

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Steno Diabetes Center Aarhus.


Nærmere program for besøget er vedlagt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

3. Afslutning af udvalgets arbejde og gensidig orientering (15.00-15.30)

Administrationen indstiller,

at udkast til udvalgets overdragelsesrapport godkendes, og


at der gives gensidig orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge kommissoriet skal patientinddragelsesudvalget ved valgperiodens udløb udarbejde en overdragelsesrapport, som samler op på udvalgets arbejde i valgperioden. Administrationen har på baggrund af drøftelsen på seneste møde udarbejdet et udkast til rapport, som forelægges til godkendelse.


Endelig er der mulighed for, at udvalget kan komme med gensidig orientering.

Tilbage til toppen