Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet den 31. januar 2018 og skal fungere i perioden 1. april 2018 til 31. december 2021.

 

Du finder kommissoriet her.