Patientinddragelsesudvalget for 2022-2025 har følgende medlemmer:

Formand
Per Jacobsen


Mobil: 2382 4211
Mail: per@perjac.dk

Udpeget af Gigtforeningen,
Danske Handicaporganisationer

Ralph Jørgensen. PIU.jpeg

Næstformand
Ralph Jørgensen


Mobil: 2021 6632
Mail: granitten1.rjr@gmail.com

Udpeget af Bedre Psykiatri,
Danske Patienter

Annette Roed. PIU.jpeg

Annette Roed

Mobil: 5384 9440
Mail: roed.annette@gmail.com

Udpeget af Høreforeningen,
Danske Handicaporganisationer

Birgit Jonassen

Mobil: 6129 0310 / 2237 1640
Mail: Fm.herning.657@aeldresagen.dk

Udpeget af Ældre Sagen

Carl Aksel Kragh Sørensen. PIU.jpeg

Carl Aksel Kragh Sørensen

Mobil: 2191 7688
Mail: caks@petersminde.dk

Udpeget af Regionsældrerådet

Jonna Nymann Pedersen

Mobil: 2459 9417
Mail: konditor@mail.dk

Udpeget af Kræftens Bekæmpelse,
Danske Patienter

Peter Husted

Mobil: 6082 5840
Mail: peterhusted@outlook.dk

Udpeget af Nyreforeningen,
Danske Handicaporganisationer

Trine Frøstrup. PIU.jpeg

Trine Frøstrup

Mobil: 4070 2021
Mail: trine.kysfarvel@gmail.com

Udpeget af Scleroseforeningen,
Danske Patienter