1. møde
20. februar 2019 kl. 13.00-16.00

2. møde 
23. maj 2019 kl. 13.00-16.00

3.møde
19. september 2019 kl. 13.00-16.00

4. møde
30. oktober 2019 kl. 9.30-12.30

Se hele mødeplanen for patientinddragelsesudvalget her