Næste møde i patientinddragelsesudvalget afholdes:

torsdag den 11. marts 2021 kl. 13.00-16.00.