Patientinddragelsesudvalget blev nedsat i henhold til bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg (BEK nr. 257 af 19. marts 2014) og var nedsat i perioden den 1. april 2018 til 31. december 2021.