Der afholdes møde i patientinddragelsesudvalget:

  • onsdag den 7. april 2021 kl. 13.00-16.00
  • fredag den 18. juni kl. 12.00-15.00
  • mandag den 30. august kl. 12.30-15.30.