Regionsrådet vedtog den 28. maj 2014, at der for perioden den 20. august 2014 til den 31. december 2017 skal nedsættes et sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland.

De indstillingsberettigede organisationer er blevet kontaktet, og udpegningen af sundhedsbrugerrådet blev behandlet på regionsrådsmødet den 20. august 2014.

Du kan se kommissoriumet for sundhedsbrugerrådet her.

Forretningsorden for sundhedsbrugerrådet finder du her.