Formand

Birgit Hagen
Danske Handicaporganisationer - Gigtforeningen
Tlf. 9747 2678

Næstformand

Jens Erik Madsen
Regionsældreråd Midtjylland
Næstformand i Regionsældreråd Midtjylland
Tlf. 2161 0737

Anni Farup Christensen 

Danske Patienter - Colitis-Crohnsforening 
Tlf: 2264 4464

Liselotte Wesley Andersen
Danske Patienter - Sjældne diagnoser
Mail: brandersen@webspeed.dk 
Tlf: 2679 2903

Ralph Jørgensen
Danske Patienter - Bedre Psykiatri og LMS
Tlf: 2021 6632

Kim Rattenborg
Danske Handicaporganisationer - Landsforeningen SIND
Tlf: 8610 9116/2173 1673

Lene Thykjær Jørgensen
Danske Handicaporganisationer - Landsforeningen SIND
6141 9563

Lillian Andersen 
Formand for Ældre Sagens sygehusudvalg i regionen
Tlf: 7578 1504/2282 7342

K.B Nielsen 
Regionsældrerådet Midtjylland
Tlf: 2330 9587

Alice Brask 
Hjerteforeningen
Tlf: 8632 1895

Jan Madsen 
Diabetesforeningen
Tlf: 6176 2276

Lars Spliid Nielsen
Hjerneskadeforeningen
Tlf: 2699 6411

Stig Hedegaard Kristensen - orlov
Nyreforeningen
Tlf: 4027 6006 

Lis Jakobsen - suppleant 
Regionsældrerådet Midtjylland
Tlf. 9788 1450