7. februar 2017, kl. 14.00-17.00
Sted: Regionshuset Viborg

Tema:

 • Hensigtserklæring - budget 2017
 • Det nye målbillede
 • Blodprøvetagning
 • Psykiatriplan - høringssvar


1. juni 2017, kl. 14.00-17.00
Fælles møde med Sundhedskoordinationsudvalget
Sted: Regionshuset Viborg, Mødelokale, Konference 1

Tema:

 • Status på Sundhedsaftalen - det tværsektorielle samarbejde
 • Social ulighed
 • Det nye Medicinråd


17. august 2017, kl. 14.00-17.00
Sted: Besøg på DNU

Tema:

 • Store sygehusbyggerier:
  Way Finding projekter
  Forbrugeroplysninger
  Hvordan ser budgetter ud med de store byggerier?
  Holder tidsplan og økonomi?
 • Børn og unge med kroniske eller sjældne sygdomme og de særlige forhold, som gør sig gældende for denne patientgruppe
 • Udredningsret- status


7. december 2017, kl. 14.00-17.00
Sted: Regionshuset Viborg, Mødelokale F1, stuen

Tema:

 • Peer-ordningen
 • Status på psykiatriområdet - den nye psykiatriplan
 • Håndtering af sundhedsdata, datasikkerhed, udveksling af oplysninger og samtykkeproblematik