Valg til Sundhedsbrugerrådet
    Patientens stemme i regionen

 

 

 

Regionsrådet har den 3. december 2013 vedtaget at forlænge valgperioden for det nuværende Sundhedsbrugerråd, ind til et patientinddragelsesudvalg kan nedsættes.

Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland består af 13 repræsentanter fra patientforeninger og brugergrupper i Region Midtjylland.

Sundhedsbrugerrådet er et debat- og dialogskabende forum, der siden etableringen i 2007 har været synligt i debatten om sundhed og behandlingspsykiatri i Region Midtjylland gennem udtalelser og pressemeddelelser.

Rådet bliver hørt og ytrer sig om principielle og overordnede spørgsmål på sundhedsområdet. Det kan for eksempel være i forbindelse med udarbejdelse af forløbsprogrammer for somatiske eller psykiske lidelser, den regionale udviklingsplan, regionens budget eller den nye sundhedsplan.

Repræsentanter fra sundhedsbrugerrådet deltager også i forskellige brugergrupper bl.a. på Det Nye Hospital i Vest (DNV) og Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU).

I løbet af efteråret 2013 skal der sammensættes et nyt Sundhedsbrugerråd for perioden 2014-2017. For at være opstillingsberettiget til Sundhedsbrugerrådet skal man være bosiddende i Region Midtjylland og repræsentere en patientforening eller brugergruppe.

Den 27. juni 2013 vedtog Folketinget Lov om ændring af Sundhedsloven, hvoraf det fremgår af § 204 stk. 4, at der i hver region skal nedsættes et patientinddragelsesudvalg bestående af repræsentanter, som er udpeget af patient- og pårørende organisationer.

Udpegning og nedsættelse af et nyt Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland afventer, at Ministeriet fastsætter de nærmere regler og sammensætning for patientinddragelsesudvalget, og der vil herefter blive fastsat en ny frist for indsendelse af forslag til kandidater til det nye Sundhedsbrugerråd/patientinddragelsesudvalg.