Andelen af danskere, der ryger er i 2019 på 20%. Det viser den seneste måling af danskernes rygevaner, som Sundhedsstyrelsen står bag. 14% ryger hver dag mens 6% ryger en gang imellem. Blandt de, der ryger dagligt, er 7% storrygere (+ 15 cigaretter dagligt) hhv. 9% blandt mænd og 5% blandt kvinder.

Undersøgelsen viser også, at 23% af danskerne bruger mindst et nikotinprodukt. Langt de fleste ryger cigaretter (93%) og en del ryger vandpibe (8%). Samtidig er der 3% af den danske befolkning, der anvender e-cigaretter, 3% bruger røgfri tobak, ca. 1% bruger nikotinposer og ca. 1% ryger opvarmet tobak.

Der er flere, der enten ryger, bruger røgfri tobak eller e-cigaretter blandt 15-29 årige end blandt de øvrige aldersgrupper.

Rygning er den forebyggelige enkeltfaktor, som har størst betydning for folkesundheden i Danmark.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man benytter en kombination af professionel rygestoprådgivning og godkendt rygestopmedicin, idet der herved er den største sandsynlighed for et varigt rygestop.

Kilde: Danskernes rygevaner 2019 i 4 rapporter udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Tilbud om hjælp til tobaksafvænning

Tobaksafvænning for borgere er en kommunal opgave. Du kan finde kontaktoplysninger og læse mere om de kommunale tilbud på sundhed.dk

Tobaksafvænning for patienter er en delt opgave mellem kommune og region.

På hospitaler opfordres rygere til rygestop og henvises oftest til rygestoptilbud i kommunerne. Enkelte hospitalsafdelinger med patientgrupper, der er indlagt i længere tid, tilbyder hjælp til rygestop under indlæggelse. Hvis du skal holde op med at ryge her og nu på grund af din sygdom eller behandling, vil du også blive tilbudt rygestop på hospitalet.

Rygestop - bliv røgfri

Har du brug for hjælp og motivation til at holde op med at ryge, er der også hjælp at hente på www.stoplinien.dk, som er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Du kan også ringe til STOP-LINIEN  80 31 31 31, hvor du kan få gratis telefonrådgivning samt bestille materiale.
Telefon tid:

  • mandag til torsdag fra kl. 10-20
  • fredag fra 10-16
  • weekender og helligdage er der lukket

En anden mulighed er at sende dem en sms til 1231 med teksten 'rygestop', hvorefter du vil blive kontaktet af en rådgiver.

FORANDRINGSCIRKLEN


Kilde: Kræftens Bekæmpelse