Vil du arbejde eller arbejder du professionelt med rygeafvænning?

Rygestoprådgiver kurser

Kræftens Bekæmpelse arrangerer og afholder rygestoprådgiverkurser i Region Midtjylland.

Grundkurser i rygestoprådgivning introducerer rygestop for sundhedspersonale og andre, der skal arbejde professionelt med rygeafvænning. Kommende rygestop-rådgivere undervises på grundkurset i både teori og praksis om rygeafvænning og rådgivning. Det er en betingelse for deltagelse, at man som minimum har været helt røgfri i 3 måneder før kursets start (gælder også lejlighedsrygning).
Deltagerne får kendskab til en række hjælperedskaber, som rygeren kan benytte i forbindelse med rygestoppet. De får desuden træning i at etablere en god dialog med rygeren, som kan sikre, at rygeren modtager rådgivningen positivt.

Grundkurset findes i 3 udgaver: 

  • Grundkursus i individuel rådgivning
  • Grundkursus i grupperådgivning 
  • Xhale- rygestop for unge 

Suppleringskurser for rygestoprådgivere

  • Individuel rygeafvænning (hvis man har grunduddannelse i grupperådgivning)
  • Grupperådgivning(hvis man har grunduddannelse i individuel rådgivning) 
  • Motiverende samtale 
  • Rygeafvænning for socialt udsatte 
  • Rygestop for kræftpatienter 
  • Kort samtale om rygning 

Material om rygeafvænning

Pjecer om rygeafvænningstilbud i Region Midtjylland

Pjecen Vil du være røgfri? indeholder en oversigt over forskellige rygeafvænningstilbud i Region Midtjylland samt en liste over kontaktpersoner i alle 19 kommuner i regionen. Pjecen udleveres til patienter på regionens hospitaler. 

Pjecen Selvhjælpsguide til rygere, der gerne vil holde op med at ryge indeholder en rygestopguide.

Begge pjecer kan rekvireres fra hospitalernes depoter, på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus dog via trykkeriet.
"Vil du være røgfri?" har varenummer 30003295. "Rygestopguide" har varenummer 3000 3294.

Find mere om rygning og rygestop på nettet

www.sst.dk(Sundhedsstyrelsen)
www.cancer.dk (Kræftens Bekæmpelse)
www.stoplinien.dk (Stoplinien)
www.xhale.dk (Rygestop for unge)
www.komogkvit.dk (Gratis tilbud)

STOPLINIEN

Stoplinien er en landsdækkende telefonrådgivning om rygestop. Telefonerne er åbne alle hverdage, og opkald og rådgivning er gratis.

Der er tale om anonym telefonrådgivning, hvor borgeren selv ringer på telefon: 80 31 31 31. Bestil en tid på www.stoplinien.dk eller send en sms til 1231 med teksten 'rygestop'. Stoplinien kan være behjælpelig med rygestopkurser og tilmelding til disse.

Du kan finde gratis materiale på stoplinien.dk - også på flere sprog. Du har også mulighed for at få materiale tilsendt.

Læs eventuelt  pjecen Med STOPLINIEN som arbejdspartner