Tiltrækning af talent

Sagsbehandling

Dette er grundlaget for vækstforums sagsbehandling og anvendes i forbindelse med annoncering af initiativer i Vækstplan 2016-2020.

Ansøgningsskema til vækstforum

Skabelon til udarbejdelse af effektkæder

Tidligere annonceringer

Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland

Europæisk Gastronomiregion 2019-2021

Rethink Business ”Cirkulær Forretningsudvikling”

Fremme af innovation inden for grøn energiteknologi - med fokus på fremme af integration og fleksibilitet i energisystemerne

Inklusion via uddannelse for særligt udsatte unge 2018-2020

Iværksætterprogram 2018-2019

Iværksætterprogram 2017-2020

Program for Smart Industri 2017-2019

Program for Eksport og internationalisering 2017-2019 – GLOBALmidt 2.0

Cirkulær Byinnovation

Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland

KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0

Program for Virksomhedsudvikling 2017-2019

Udvikling af møde- og erhvervsturisme i Region Midtjylland

Entreprenørskab i uddannelserne

Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Udvikling af Lokale Udviklingsplatforme for fødevarer

Flere unge i erhvervsuddannelse - operatør til regional indsats

Midtnet Kina - innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner

Udvikling af fiskeri- og akvakultursektorerne i Danmark

Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien

Rethink Business: Fokuseret værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceudnyttelse

Big Data om materialestrømme

"Innovativ brug af Big Data"

Udvikling og test af model for værdikædesamarbejde om affald som ressource

Kulturturisme

"More Creative"

INKLUSIONmidt

Innovationssamarbejde som forretningsstrategi