Vækstforums vision er, at Region Midtjylland er en globalt konkurrencedygtig region - blandt de bedste i Europa.

Midlet til at nå visionen er at arbejde med store, strategiske satsninger og et enstrenget erhvervsfremmesystem.

Vækstforums indsatsområder tæller derfor aktuelle og potentielle styrkepositioner inden for Fødevarer, Energi og miljø, Industri samt Kreative erhverv, IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og turisme, samt velfærdsinnovation.

Derudover investeres i gode rammebetingelser på de områder, der har betydning for virksomhedernes muligheder for at klare sig i den globale konkurrence. Det er områder, som innovation og forretningsudvikling, digitalisering, iværksætteri samt uddannelse og forretningsudvikling.

Læs mere om de forskellige indsatsområder her på Regional Udviklings hjemmeside.