Sekretariat
Skottenborg 26
8800 Viborg

Skriv til Vækstforum for Region Midtjylland.

Jette Salling

Jette Salling
Chefsekretær for udviklingsdirektøren

E: jette.salling@ru.rm.dk
T: 7841 1101
M: 2148 1866

Lene Bek Jørgensen

Lene Bek Jørgensen
Udviklingskonsulent

E: lene.bek.joergensen@ru.rm.dk
M: 2499 5453

Kontor: Mobilitet og Stab
Team: Sekretariatet