Vækstplan 2016-2020

Vækstforum og regionsrådet for Region Midtjylland har vedtaget en strategi for regional vækst og udvikling for perioden 2015-2025. I den forbindelse har vækstforum vedtaget en handlingsplan for, hvordan strategien skal udmønte sig i forhold til de erhvervsrettede dele af strategien. 

Hent Vækstplan 2016-2020

Hent Vækstplan 2016-2020 (bladreversion)

Hent Vækstplan 2016-2020 (pdf)

Vækstplan 2016-2020 indeholde ni indsatsområder: Fødevarer, Energi og klima, Smart industri, Kreative erhverv, Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og turisme, Iværksætteri og kapital, Innovation og forretningsudvikling, Viden og kompetence, Digitalisering samt Internationalisering. 

Læs mere om de forskellige indsatsområder på Regional Udviklings hjemmeside.

Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025

Vestdansk Erhvervssamarbejde

Vækstpartnerskabsaftale 2017