Med et nyt regionsråd og vækstforum fra 1. januar 2018 er arbejdet med en ny strategi for vækst og udvikling i Region Midtjylland gået i gang. 

FN's verdensmål som ramme 

I 2017 vedtog det tidligere regionsråd og vækstforum at gøre FN's verdensmål til den strategiske ramme for den kommende strategi.

Strategien bliver lavet i samarbejde med en lang række aktører, fx kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Regionsrådet skal efter planen vedtage den nye strategi ultimo 2018. Strategien skal gælde for 2019 og frem.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad skal med i strategien?

Temaerne for strategien er fastlagt i Lov om erhvervsfremme. Den skal omhandle:

  • infrastruktur
  • indsats for erhvervsudvikling inkl. turisme
  • uddannelses- og beskæftigelsesindsats
  • udviklingen i byerne og yderområderne
  • natur og miljø (herunder rekreative formål)
  • kultur
  • sammenhængen med regionens evt. samarbejde med nabolande om udviklingsmæssige emner.

Strategien skal også indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.

Sådan kommer strategien ud at leve 

I praksis udmøntes strategien bl.a. gennem de regionale udviklingsmidler til uddannelse, kultur og erhverv - og det sker i tæt samarbejde med fx kommuner, uddannelses- og videninstitutioner, kulturinstitutioner eller erhvervsfremmeoperatører.

Vil du dele eller læse mere?

   

Har du lyst til at kommunikere om verdensmålene og verdensmålene som strategisk ramme for vækst- og udviklingsstrategien i Region Midtjylland, er der to hashtags, vi anbefaler: 

#vækstmedverdensmål 

#dksdg 

Denne hjemmeside findes let på: vmvm.dk 

PS: "sdg" står for sustainable development goals - altså bæredygtige udviklingsmål. Læs mere på FN's hjemmeside om SDG.