Erhvervsudviklingsstrategien 2010-2020, "En globalt konkurrencedygtig region" udgør rammen for de indsatsområder, Vækstforum for Region Midtjylland vil prioritere frem til 2020. Vækstforums vision er, at Region Midtjylland i 2020 er en globalt konkurrencedygtig region - blandt de bedste i Europa.

English version of Growth Forum's Business Development Strategy 2010-2020.

Det er vigtigt for Vækstforum at favne alle relevante aktører, så der bliver mulighed for samspil og koordination med andre politikområder, der har indflydelse på den samlede udvikling af Region Midtjylland.

Handlingsplan 2015 er et-årig.

Initiativernes finansiering forventes at ske såvel via regionale erhvervsfremmemidler som via EU's Regionalfond og EU's Socialfond. Se mere på www.regionalt.dk.

 

 

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi udmøntes gennem 2-årige handlingsplaner. Vækstforum vedtog den 23. oktober 2013 en handlingsplan, som udstikker rammen for de initiativer, der igangsættes i perioden 2013-2014.

Initiativerne falder inden for 8 indsatsområder.

Beretningen for perioden 2010-2013 er en opsamling på de overordnede mål for "Erhvervsudviklingsstrategien 2010-2020 - En globalt konkurrencedygtig region - blandt de bedste i Europa"