Den 24. maj 2018 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti et forlig om et forenklet erhvervsfremmesystem. Det betyder konkret for Region Midtjylland/regionerne, at vækstforum nedlægges pr. 31. december 2018, og at regioner samtidig afskæres fra at gennemføre egen erhvervsfremmeindsats. 

Desuden opgaven med regional turismeindsats fjernet. 

Det betyder, at  der ikke længere skal laves en "vækst og udviklingsstrategi", som tidligere i vækstforum og regionsrådet. I stedet har regionsrådet i Region Midtjylland i juni 2018 besluttet, at der skal laves en udviklingsstrategi for regionen - og den skal fortsat have FN's 17 verdensmål som ramme, sådan som vækstforum og regionsrådet tilbage i februar 2018 søsatte sammen med regionens kommuner. 

Læs mere om arbejdet med udviklingsstrategi 2019-2030

FN's verdensmål