Vaccinationssæsonen er slut

Sæsonvaccination i efteråret og vinteren 2023/2024 blev afsluttet den 15. januar 2024.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog fortsat vaccination mod covid-19 til udvalgte målgrupper efter d. 15. januar 2024.

Det drejer sig om følgende målgrupper:

  • Personer med svært nedsat immunforsvar, der efter lægelig vurdering kan tilbydes et yderligere stik
  • Personer der har fået stamcelletransplantation og dermed bør tilbydes og færdiggøre et fuldt vaccinationsprogram på 3 doser
  • Børn under 5 år, hvor der efter en konkret lægefaglig vurdering af en speciallæge i pædiatri er fundet indikation for vaccination, og dermed bør vaccineres med et fuldt vaccinationsprogram på 3 doser.

Hvis du eller dit barn tilhører en af de ovenstående målgrupper, så skal du forhøre dig på den afdeling, hvor du har dit hospitalsforløb. Afdelingen kan informere yderligere om anbefalingen om vaccination samt udføre vaccinationen, hvis du du ønsker det.