Budget og regionens plan for opfølgning

Regionsrådet i Region Midtjylland vedtog i september 2021 i forbindelse med Budget 2022 en hensigtserklæring om at følge op på undersøgelsens resultater. Regionens plan for opfølgning blev vedtaget den 15. december 2021. 

Borgermøde i Thyborøn 26. april 2022

Grafisk banner med teksten: Lemvig Kommune og Region Midtjylland inviterer til Borgermøde om opfølgning på kræftundersøgelse i Thyborøn-Harboøre

Borgermøde om opfølgning på kræftundersøgelse i Thyborøn/Harboøre tirsdag den 26. april 2022 kl. 16.30-18.00 på Wærket i Thyborøn.

OBS: Borgermødet kl. 16.30-18.00 kan også følges online: live.rm.dk 

På mødet får du muligheden for at høre mere om og stille spørgsmål til, hvordan Lemvig Kommune og Region Midtjylland planlægger at følge op på undersøgelsen om øget risiko for kræft i Thyborøn-Harboøre. Forskerne bag den kræftundersøgelse, der blev offentliggjort i august 2021, vil også deltage i mødet. 

Mødet var i første omgang fastsat til den 13. december 2021, men blev aflyst grundet de daværende coronarestriktioner og risikoen for smitte. 

Tilmeld dig til mødet

Foruden forskerne deltager fagpersoner og politikere fra både Lemvig Kommune og Region Midtjyllands samt sundhedsfaglige eksperter i mødet. Du kan bl.a. møde:

  • Borgmester, Lemvig Kommune Erik Flyholm (V)
  • Regionsrådsformand, Region Midtjylland Anders Kühnau (S)
  • Formand, Hospitalsudvalget, Region Midtjylland Purnima Erichsen (C)
  • Statistiker, Omicron, Søren Lophaven (kræftundersøgelsen)
  • Tidligere praktiserende læge i Thyborøn Hans Holmsgaard
  • Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Gødstrup Jens Friis Bak 

Ekstramøde: Hvornår skal jeg gå til lægen? 

I forlængelse af mødet om kræftundersøgelse holdes et planlagt borgermøde med fokus på symptomer på alvorlig sygdom, og hvornår man bør gå til lægen. Mødet er kl. 18.00 og slutter senest kl. 21.00. 

Praktiserende læge og lægefaglig konsulent i kvalitetsenheden "Cancer i Praksis" i Region Midtjylland Rikke Pilegaard Hansen og faglig koordinator Gry Stie står for mødet, hvor speciallæge i urologi Maiken Milly Howard fra Regionshospitalet Gødstrup også deltager.

Du vil også møde et hold af skuespillere, som vil lave små dilemma skuespil om lægesøgning. Skuespillerne er: Anne Christine Hagedorn, Christine la Cour og Heine Ankerdal. 

Der vil være forplejning/aftensmad til dette møde. Så du får lidt at spise, hvis du er tilmeldt begge møder den 26. april.

Du kan tilmelde dig dette møde samme sted som informationsmødet om opfølgning på kræftundersøgelsen.

Tilmeld dig mødet i Thyborøn via systemet Plan2Learn her.