Se kurset "Dysfagi - problemer med at synke, spise og drikke" her

Projektleder: Holger Dalgaard

Formål

Tusindvis af mennesker rammes årligt af dysfagi. Gentagne lungebetændelser, social isolation, nedsat livskvalitet samt hyppige genindlæggelser er typiske konsekvenser.

Men tilstanden kan lindres med rigtig og rettidig indsats. Det kræver imidlertid både årvågenhed og praksisnær viden og handling.

E-lærings kursets formål er derfor, at give kursisten viden og færdigheder som kan anvendes konkret i det daglige arbejde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sundhedsprofessionelle uden forudgående specialviden om dysfagi, og det faglige niveau er valgt herefter.  

Målgrupperne er sygeplejersker, SSA, SSH og nyuddannede ergoterapeuter – samt øvrige personalegrupper, som vil kunne møde mennesker med dysfagi i deres hverdag.

Opbygning

e-lærings kursets består af 8 moduler, og indholdet veksler mellem animerede, speak´ede film og spørgsmål til indholdet.

Obligatorisk eller ikke obligatorisk

Det er op til den enkelte afdeling at beslutte, om kurset skal være obligatorisk eller frivilligt samt for hvilken målgruppe. 

Forventet gennemførelsestid

40-45 minutter.