Introduktion til MEDgrunduddannelsen i Region Midtjylland

Se e-læringskurset "Introduktion til MEDgrunduddannelsen" her

Projektleder: Mads Storgaard Jensen

Målgruppe:

Kursister på regionens MED-uddannelse.

 

Formål:

Kursets formål er at give kursisterne til den regionale MED-uddannnelse en indledende forståelse af MED-aftalen, så de får et større udbytte af tilstedeværelsesundervisningen.

 

Kurset har følgende læringsmål:

  • Kendskab til MED-aftalens baggrund

  • Introduktion til MED- og Arbejdsmiljøaftalens kapitel 2 og 4

  • Kendskab til opgaver og kompetencer for MED-udvalg

Gennem en case føres kursisterne ind i de første overvejelser om MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland som danner grundlag for erfaringsudveksling, spørgsmål og læring på regionens MEDgrunduddannelse.

 

Gennemførelsestid:

15 minutter