Se e-læringskurset " Jamen, jeg troede..." her 

Projektleder: Susanne Vestergaard Jensen

Produceret af Center for E-læring, RM i samarbejde med Mindmakers APS.

Indhold og mål: ”Jamen, jeg troede ...” handler om tværfaglig kommunikation på fødegangen. Almindelige og dagligdags kommunikationsudfordringer, som alle kender. Nogle vil sige banale udfordringer, men sådan ser det ikke ud fra fosterets og den fødendes synspunkt!!
Ved analyse af utilsigtede hændelser ses, at 70% af alvorlige UTH skyldes uklar kommunikation, misforståelser, usagte ting, manglende aftaler osv.
De fleste fødsler ender godt, men i enkelte tilfælde optræder komplikationer, der medfører iltmangel hos fosteret. Børn, der har været udsat for iltmangel under fødslen, vil i de fleste tilfælde rette sig inden for de første dage. I nogle tilfælde er iltmanglen dog så alvorlig, at barnet udvikler cerebral parese eller i værste fald dør.

Målet er at give inspiration og værktøjer til at reflektere over egen og andres kommunikation i hverdagen.

Målgruppen er ansatte på fødeafdelinger

Forventet gennemførelsestid Hele materialet: ca. 1,5 -2 timer