Se e-læringskurset "Når mad er en del af behandlingen" her 

Projektleder: Susanne Vestergaard Jensen

 

Kursets formål er, at kursisten opnår kendskab til de officielle anbefalinger for den danske institutionskost og kan sammensætte måltider efter kostprincipperne for normalkost, sygehuskost og kost til småtspisende

Målgruppen er sundhedsprofessionelle med ansvar for ernæringsbehandlingen

Læringsmål:
Når kurset er gennemgået:
• har kursisten opnået kendskab til kategorier af fødevarer og deres næringsindhold, når måltiderne skal sammensættes efter kostprincipperne for de anbefalede kostformer
• kan kursisten genkende særlige karakteristika I sammensætningen af dagens måltider I de tre anbefalede kostformer: normalkost, sygehuskost og kost til småtspisende

Forventet gennemførelsestid
Hele materialet: ca. 20-30 minutter