Se e-læringskurset "Psykiatriens organisering" her

Projektleder: Lene Keylani

 

MÅLGRUPPE
Materialet henvender sig til nyansatte i psykiatrien i følgende faggrupper:

Plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, læger, lægesekretærer og ”somatisk” personale på de fælles akutafdelinger, servicepersonale, teknisk personale, diætister m. fl.

 

OM MATERIALET
Formålet med sitet er at udbrede viden om psykiatriens organisering ved at:

  • Give forståelse for, hvor man som medarbejder er placeret i organisationen
  • Formidle viden om hvordan beslutninger træffes i organisationen
  • Give indsigt i tværsektorielt samarbejde – rammer og muligheder

 

VARIGHED
Ca. 1  time

Psykiatriens organisering