Se e-læringskurset "Psykiatriloven - Anvendelse af tvang i psykiatrien" her

Projektleder: Lene Keylani

 

MÅLGRUPPE
Alle nyansatte i Psykiatri og Social i følgende faggrupper:

Plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, psykologer, lægesekretærer, sekretærer, somatisk personale på de fælles akutafdelinger, socialrådgivere, serviceassistenter, pædagoger, aktivitetsmedarbejdere, vikarer & studerende m.fl.

 

LÆRINGSMÅL
Du får kendskab til psykiatrilovens tvangsforanstaltninger

(Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien)

  • kendskab til de forebyggende tiltag i psykiatriloven
  • indsigt i anvendelse af psykiatriloven
  • kendskab til psykiatrilovens værdigrundlag

 

KURSUSINDHOLD
Kurset består af 9 kapitler, som indeholder animationer med speak, 2 cases og 18 opgaver.

Når du har gennemgået et kapitel, ledes du tilbage til hovedmenuen, hvor kapitlet er vinget af.

1. kapitel indeholder en introduktion til Psykiatriloven.

Kapitel 2 - 9 krydsklipper mellem 2 kronologiske patientforløb og animationer efterfulgt af opgaver.

Vi anbefaler, at du tager kurset fra kapitel 1 til 9.

Kurset er gennemført, når alle kapitler er vinget af.

Det er muligt frit at navigere rundt i kurset fra hovedmenuen, som altid kan tilgåes fra menuen i venstre top.

 

VARIGHED
1-2  timer

Psykiatrilovgivning