Materialet kan ikke tilgåes fra denne hjemmeside, da det kræver streng fortrolighed og kun må anvendes i den Landsdækkende obligatoriske efteruddannelse i Psykopatologi og Diagnostik.

Projektleder: Lene Keylani

Målgruppe

Sygeplejersker

Om kurset

Kurset er produceret til den Landsdækkende obligatoriske efteruddannelse i Psykopatologi og Diagnostik i den regionalt baserede behandling.

Materialet består af uddrag af et videointerview, som omhandler udredningen af en 10 år gammel dreng, henvist for mistanke om depression v/ Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d.

Efter videofilmen stilles en række refleksionspørgsmål, som drejer sig om psykopatologiske delelementer - ikke om en IDC 10 diagnose.

Formål

At fremme en mere ensartet udredning og diagnosticering af børn og unge på landsplan.

 

Varighed
Ca. 45 min.