Udviklet af: Kamilla Pedersen
Projektleder: Lene Keylani

MÅLGRUPPE
Klinisk personale på grund- og videreuddannelsesforløb i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

FORMÅL
Kurset har til formål at introducere til observation af psykopatologi og vise eksempler på kommunikative tilgange i mødet med patienter med behov for fastvagt.

KURSUSINDHOLD
3 interaktive simulationscases med hhv. manisk, psykotisk og suicidal patient indlagt på psykiatrisk afdeling

Materialet kan anvendes til:

  • Forberedelse til undervisning
  • Interaktivt til forelæsning og til holdundervisning
  • Blended learning

VARIGHED
Ca. 1 time