Illustration med en koble med teksten PFAS i forgrunden.

 

PFAS-fund på Harboøre Tange

I februar 2022 fandt Region Midtjylland høje koncentrationer PFAS ved en sø nær en nedlagt losseplads ved Thyborøn.

Der blev nedsat en indsatsgruppe med repræsentanter fra Lemvig Kommune, Region Midtjylland, Naturstyrelsen Vestjylland, Lemvig Vand og eksterne konsulenter for at kortlægge PFAS-forureningens omfang og kilde(r). Der var også tæt kontakt med Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen. 

Ikke PFAS i drikkevandet 
Der blev analyseret for PFAS-forbindelser mange steder på Harboøre Tange i 2022, og der blev konstateret forurening i de fleste prøver. Der var dog ikke PFAS i drikkevandet, ligesom jordprøver fra flere steder i Thyborøn by viste, at der ikke er forurenet over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. 

PFAS i grund- og drænvand samt sø, fjorde og hav 
I grundvand, drænvand og overfladevand på Harboøre Tange blev der alle steder konstateret forurening med PFAS-stoffer. Der blev desuden målt PFAS i græs, blod fra køer og vildt fra Harboøre Tange-området. Herudover er der fundet PFAS i havvandet og i havskum opsamlet på stranden i forbindelse med stormvejr. 

Tyder på generel PFAS-forurening 
I september 2022 konkluderede man, at PFAS-forureningen på Harboøre Tange tyder på en generel samfundsudfordring og ikke en forurening, der er isoleret til eller forårsaget af aktivitet i området ved Thyborøn og Harboøre i Vestjylland. 

Der arbejdes bl.a. ud fra en teori om, at PFAS i havvand kan give anledning til spredning af PFAS ind over land, særligt i forbindelse med stormsituationer. Det er nu (2023) ved at blive undersøgt, om PFAS i havskum generelt kan give jord- og grundvandsforureninger i Danmark. 

KontaktStreg_blå.png

Anja Melvej Hermansen

 

 

 

 

 

Anja Melvej 
Teamleder - Civilingeniør

E: anja.melvej@ru.rm.dk
T: 7841 1906
M: 2459 7524

Kontor: Jordforurening

Halfdan R. Sckerl

 

 

 

 

 

Halfdan R. Sckerl
Miljømedarbejder

E: Halfdan.Sckerl@ru.rm.dk
T: 7841 1905
M: 2114 4619

Kontor: Jordforurening

Medarbejderbillede Morten Bondgaard

Morten Bondgaard
Kontorchef

E: morten.bondgaard@ru.rm.dk
T: 7841 1916
M: 2933 5564

Kontor: Jordforurening