Regional Udvikling har ansvaret for opgaver inden for jordforurening, råstofindvinding, klima og udvikling af uddannelse, kultur, landsbyer og kollektiv trafik.

Om Regional Udvikling

Gå til Regional Udviklings egen hjemmeside.

Regional Udvikling har ansvaret for at kortlægge og undersøge jord- og grundvandsforurening i regionen og rense jorden de steder, hvor der er risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Vi kortlægger, hvor i regionen der findes råstoffer, og planlægger, hvor og hvordan råstofferne skal indvindes. Det er også Regional Udvikling, der behandler ansøgninger om at indvinde råstoffer som sand, grus og sten i regionen.

Derudover arbejder Regional Udvikling med udvikling af uddannelsestilbud, kulturlivet i regionen, landdistrikter og den kollektive trafik. Vi arbejder også med sundhedsinnovation, grøn omstilling, bæredygtighed og klimatilpasning – både i koncernen og på tværs af geografien.

Regional Udviklings arbejde foregår i høj grad i partnerskaber og samarbejder med såvel andre offentlige som private aktører og på tværs af fag-, kommune-, regions- og landegrænser.

Regional Udvikling ledes af udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og løser opgaver med udgangspunkt i nedenstående kontorer med hver sin kontorchef. Derudover team Mobilitet som refererer direkte til udviklingsdirektøren.

Regional Udvikling er geografisk placeret i Regionshuset Viborg.

Opgaver og ansvarsområder

Læs om kontorernes opgaver og ansvarsområder.

Sekretariat, Økonomi og Udvikling

Kontoret er ansvarlig for:

Kultur og Uddannelse

Kontoret er ansvarlig for:

Jordforurening

Kontoret er ansvarlig for:

Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling

Kontoret er ansvarlig for:

Koncern Bæredygtighed og Sundhedsinnovation

Kontoret er ansvarlig for:

Mobilitet

Teamet er ansvarlig for:

Regional Udviklings ledelse

Kim Kofod Hansen

Udviklingsdirektør

Telefon: 2043 4304

E-mail: kim.kofod.hansen@ru.rm.dk

Sekretær: Mie Dahl Jakobsen

Telefon: 2066 0078

E-mail: mie.dahl.jakobsen@ru.rm.dk

 

Jane Baad Jensen

Kontorchef - Sekretariat, Økonomi og Udvikling

Telefon: 2372 1014

E-mail: jane.baad@ru.rm.dk

 

Henrik Lodberg

Kontorchef - Kultur og Uddannelse

Telefon: 2325 3813

E-mail: Henrik.Lodberg@ru.rm.dk

 

Morten Bondgaard

Kontorchef - Jordforurening

Telefon: 7841 1916

Mobil: 2933 5564

E-mail: morten.bondgaard@ru.rm.dk

Pia Wiborg Astrup

Kontorchef - Koncern Bæredygtighed og Sundhedsinnovation

Telefon: 2135 8845

E-mail: pia.astrup@ru.rm.dk

Kontakt Regional Udvikling

Regional Udvikling

Skottenborg 26

8800 Viborg

Telefon: 7841 0000

E-mail: regional-udvikling@ru.rm.dk

Send sikker e-mail til Regional Udvikling

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med MitID)