Bæredygtighedsaftaler

Region Midtjylland har vedtaget bæredygtighedsaftaler for alle 11 enheder i regionen.

Bæredygtighedsaftalerne er udarbejdet i samarbejde mellem de 11 enheder, Koncern Bæredygtighed og sportovholderne på bæredygtighedsstrategiens fire spor.

Aftalerne skal accelerere arbejdet med at omsætte målene i Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2030 til konkrete handlinger. Bæredygtighedsaftalerne skal være med til at sikre, at vi når de ambitiøse mål i bæredygtighedsstrategien.

Download bæredygtighedsaftaler

Bæredygtighedsaftalerne er de første af deres art i Region Midtjylland. Aftalerne for 2024 er 1-årige. De kommende aftaler vil være 2-årige.

Indsatser

Bæredygtighedsaftalerne indeholder indsatser på de fire spor i Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi:

  • Cirkulær økonomi
  • El, vand & varme
  • Logistik, transport og mobilitet
  • Social ansvarlighed.

Alle indsatserne tager udgangspunkt i bæredygtighedsstrategiens mål ud fra faglig viden om effekt.

Nogle af indsatserne bliver implementeret af den enkelte enhed, mens der arbejdes med andre indsatser på tværs i koncernen. Implementeringen af indsatserne bidrager til, at vi i fællesskab kan nå bæredygtighedsstrategiens målsætninger for 2030 og 2050.

Indsatserne i bæredygtighedsaftalerne er samlet i en oversigt, hvor den enkelte indsats er beskrevet mere detaljeret.

Implementering og læring

Bæredygtighedsaftalerne skal hjælpe enhederne i Region Midtjylland med arbejdet med bæredygtighed og med at omsætte indsatser til handling.

Koncern Bæredygtighed har udarbejdet overordnede metoder til opfølgning og indikatorer for de enkelte indsatser, hvor det er muligt. Indikatorerne bliver opdateret, i takt med at flere og bedre data og it-værktøjer bliver tilgængelige.

2024 er et læringsår, hvor vi høster erfaringer med at gå fra ide til handling, og hvor vi løbende samler op på erfaringer med at implementere og udvikle bæredygtighedsaftalerne.

Kontakt

Jette Birch Andersen

Koncern Bæredygtighed - Specialkonsulent

Mobil: 5114 1165

E-mail: jette.birch.andersen@ru.rm.dk