Udvalget vedrørende internationale aktiviteter vil foreslå regionsrådet, at brugt sygehusudstyr og andet anvendeligt udstyr, som ikke kan genbruges i regionen, doneres til en række udvalgte områder i Tanzania, Litauen og Georgien.

Udvalget vedrørende internationale aktiviteter vil foreslå regionsrådet, at brugt sygehusudstyr og andet anvendeligt udstyr, som ikke kan genbruges i regionen, doneres til en række udvalgte områder i Tanzania, Litauen og Georgien.

– Det er vigtigt, at Region Midtjylland har en klar holdning til donation af brugt udstyr, siger formanden for udvalget, Poul Müller (K).

Han fortsætter:

– Vi skal være sikre på, at det er det rette udstyr, som doneres, men også at udstyret havner de rigtige steder og anvendes efter hensig-ten. Vi vil med dette initiativ sikre, at de tillidsforhold, som er opbygget til regionerne i Tanzania, Litauen og Georgien videreføres, og at der er politisk opbakning til dette, da det også har stor betydning for modtagerne af donationerne.

Århus Amt har siden 1992 samarbejdet med Arusha-området i Tanzania gennem de lokale myndigheder samt foreningen Save the Children Arusha og den danske søsterorganisation Arushas Venner. Donationerne har i perioden omfattet mere end 60 containere med bl.a. sygehusudstyr, udstyr til skoler og brandbekæmpelsesudstyr. Transporterne til Tanzania har været finansieret over Danidas transportbevilling.

Viborg Amt har især arbejdet med sygehuse i Litauen gennem Foreningen af Institutioner Til Overvågning af National Sundhed og do-neret bl.a. køkkenudstyr, dialyseudstyr m.v. i tæt samarbejde med den litauiske forening, som også selv har stået for transporten af ud-styret.

Ringkøbing Amt og Vejle Amt har doneret sygehusudstyr til Georgien – bl.a. gennem organisationen White Star International, og har der-igennem opbygget tætte kontakter til Rustavi Provinsen i Georgien, og transporterne har også her været dækket af Danidas transportbevilling.

– Forslaget viderefører det samarbejde, som de tidligere amter har udført på dette område. I udvalget finder vi det vigtigt at fortsætte indsatsen, som har medvirket til at hæve standarden på sygehusene væsentligt i de berørte områder. Men vi vil samtidig foreslå, at forslaget er gældende for en 4-årig periode, så nye områder eventuelt kan inddrages, hvis behovene ændres, slutter Poul Müller.

Indsamling og fordeling foretages af InterGen (Internationalt Genbrug), som er en del af Regionshospitalet Viborg. En stor del af det indsamlede udstyr genanvendes i Region Midtjyllands egne institutioner og det udstyr, som ikke kan genanvendes eller doneres til humanitær hjælp bortskaffes i henhold til gældende miljølov-givning.

Forslag til Region Midtjyllands internationale humanitære samarbejde vedlægges til orientering.

Nærmere oplysninger

Formand for Udvalget vedrørende internationale aktiviteter Poul Müller, tlf. 2844 5500

Kontorchef Niels Erik Andersen, tlf. 8728 5090 eller mobil 2085 3252.