Offentlige virksomheder mødes med større og større krav om at dokumentere og evaluere. Der bruges mere og mere tid på skrivebordsopgaver, og ofte oplever medarbejderne, at de kontrolleres i langt højere grad end før. Det er næppe fremmende for arbejdsglæden.

 

Offentlige virksomheder mødes med større og større krav om at dokumentere og evaluere. Der bruges mere og mere tid på skrivebordsopgaver, og ofte oplever medarbejderne, at de kontrolleres i langt højere grad end før. Det er næppe fremmende for arbejdsglæden.

Vibeke Riemer er mandag d. 11. juni vært ved et møde på Løndal Gods med deltagere fra en række forskellige offentlige virksomheder, overvejende indenfor sygehuse og skoler. Her skal emnet tillid og kontrol og konsekvenserne heraf drøftes. Debatten om tillid og kontrol er et led i udarbejdelsen af udviklingsplanen for Region Midtjylland og sker indenfor rammerne af Anna Amalie projektet.

Tillid eller kontrol? Hvad skal præge offentlige virksomheder i landets største region? Hvor lang elastik skal medarbejderne have? Hvad motiverer? Kan vi levere kvalitet uden kontrol? Vibeke Riemer er ikke selv i i tvivl: Den strategi som baner vej til større arbejdsglæde og bedre resultater rummer mere tillid og mindre kontrol. Det gælder både for den enkelte virksomhed, medarbejder og for arbejdsfællesskabet.
 
- Virksomhedernes vækst, sammenhængskraft og leveringskvalitet øges ved at stimulere arbejdsglæden og den faglige stolthed. Medarbejderne vokser med tillid og bliver hæmmet af for store krav om omfattende dokumentation.

Sokratisk dialog er en metode til at gøre drøftelserne konkrete
Vibeke Riemer har til udviklingsdebatten inviteret to konsulenter med erfaring i at udvikle strategier for både den offentlige og den private sektor. Birgit Toft og Christian Wittrock skal hjælpe deltagerne med at gennemføre en sokratisk dialog: Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil mødets deltagere kunne afdække hvilke principper for tillid og kontrol, de kan navigere efter.

Debat føder regional udviklingsplan Debatmødet har, inspireret af hertuginde Anna Amalia af Weimar, form som et teselskab. Region Midtjylland har valgt den videbegærli-ge og handlekraftige hertuginde Anna Amalia som inspiration til ar-bejdet med at afdække ideer og muligheder til brug i den regionale udviklingsplan som skal vedtages af regionsrådet i efteråret. 24 kvinder af Anna Amalias støbning har foråret igennem høstet ideer om mange forskellige emner overalt i regionen.

Udviklingsdebatten om tillid kontra kontrol som nøgle til fremtidig vækst, finder sted på Vibeke Riemers private bopæl Løndal Gods, hvor hun og hendes mand Lars Kolind, i forvejen har tradition for at tænke sidelæns tanker om erhvervslivets værktøjer.

Adresse og kontakt

Salonen finder sted på Herregården Løndal, Løndal Allé 2, 8740 Brædstrup, mandag den 11.juni kl. 15.30 – 19.00.

Vibeke Riemer, tel. 7575 4750.

Jesper Birkhøj Jensen, Innvovation og Forskning, Region Midtjylland, tel. 29 24 00 13 eller 87 28 51 61.

Konsulenten Birgit Toft er udviklingskonsulent på lægemiddelområdet i Region Midtjylland og mentor og coach i sit eget firma. Hun har blandt andet skrevet bogen Mentor - en hjertesag i samarbejde med Steen Hilde-brandt, professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen, Århus Universitet.

Se oversigt over deltagere
Se invitation til salonen