08.09.2020

Regionsrådet i Region Midtjylland indgik tirsdag 8. september en politisk aftale om næste års budget. Bag aftalen står et samlet regionsråd, der er enige om at sende knap 90 mio. kr. ud på hospitalerne og i psykiatrien. Pengene skal dække stigende udgifter til flere patienter. Også flere store anlægsprojekter er en del af aftalen – bl.a. en helt ny psykiatri i Viborg.

Budgetaftale2021_rådet skrive runder i regionsrådssalen.png

- 2021 er et vækstbudget. Det er positivt, men også helt nødvendigt. Hospitalerne mærker tydeligt, at vi i Region Midtjylland bliver både flere borgere og flere ældre borgere.  Så der er brug for hver en krone, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Ud over penge til den generelle drift på hospitalerne har regionsrådet afsat midler til en række specifikke områder. Her rager posterne til medicin op. Der er således afsat ekstra 100 mio. kr. til hospitalsmedicin og ekstra 165 mio. kr. til den medicin, som borgerne køber med tilskud på apotekerne. Andre større poster er 12,2 mio. kr. til at støtte op om udbredelsen af telemedicin og 2,5 mio. kr. til at sikre en socialsygeplejerske på alle hospitalsenheder.

 

Hidtil har der været brugerbetaling for den ene forælder, som ikke er medindlagt på børne- og fødeafdelinger. Regionsrådet afsætter nu 3,5 mio. kr. til at nedbringe denne brugerbetaling.

Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup

De to kvalitetsfondsbyggerier i Aarhus og Gødstrup får en ekstra håndsrækning.

Aarhus Universitetshospital var sidste år ude i store økonomiske vanskeligheder og fik i budget 2020 et løft.

- Vi holder, hvad vi lovede Aarhus Universitetshospital sidste år og afsætter nu 60,7 mio. kr. næste år. Dermed har hospitalet i alt fået et løft på 275 mio. kr. fra 2020 og frem. Det gør vi, fordi vi ønsker et fortsat stærkt og dygtigt universitetshospital, der kan måle sig med de bedste, siger Anders Kühnau.

I Gødstrup skal det nye hospital tages i brug i 2021. Også her får hospitalet en økonomisk håndsrækning, nemlig engangshjælp på 65 mio. kr. i 2021 til indflytning og ibrugtagning. Sammen med de 21,5 mio. kr., som regionsrådet afsatte til engangshjælp i forbindelse med budgetforliget for 2019, har hospitalet i alt fået engangshjælp på 86,5 mio. kr.

- Regionsrådet ønsker, at kvalitetsfondsbyggerierne kommer godt fra start. Regionshospitalet Gødstrup får lige så stor engangshjælp som AUH, når man ser det i forhold til byggeriernes størrelse. Det er fair, siger regionsrådsformanden.

Forligspartierne afsætter også 4 mio. kr. til at købe tablets og udvikle en interaktiv løsning til patienterne på det nye hospital i Gødstrup. Løsningen skal bl.a. stille underholdning (tv og streaming) til rådighed, tilbyde den enkelte patient den rigtige kost og give mulighed for at bestille mad.

Forligspartierne er samtidig enige om, at det vil være ønskeligt at finde midler i de kommende års budgetlægning til eksempelvis tv- apparater og patientvenlig belysning i Gødstrup.

Ny psykiatri i Viborg

Økonomiaftalen for 2021 giver et væsentligt løft af midler til anlæg.

- Et større råderum til anlæg gør det muligt at bygge en helt ny psykiatri i Viborg. Det er et stort projekt til i alt 550 mio. kr. og det vil give et kæmpe løft i psykiatrien – både for patienter, ansatte og pårørende, siger Anders Kühnau.

Den nye psykiatri kommer til at ligge tæt på hospitalet og vil kunne tages i brug i 2026/2027. Projektet vil også betyde, at Regionshospitalet Viborg får en forbedret logistikfunktion, bl.a. varemodtagelse, og bedre parkeringsforhold.

Andre nyskabelser i investeringsplanen er at afsætte 30 mio. kr. til et løft af de fysiske rammer på Regionshospitalet Silkeborg i perioden 2021-2023. Samtidig med at hospitalet forbedres, skal der udarbejdes en udviklingsplan. Den skal sikre, at Regionshospitalet Silkeborg også fremadrettet har de faciliteter og rammer, der skal til for at drive et udviklingshospital.

Sundhedshusene får et løft med 4 mio. kr. årligt til udvikling af området og 10 mio. til anlægsprojekter, der skal give flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne.

Kollektiv trafik

Situationen omkring Covid-19 giver usikre forudsætninger for økonomien i den kollektive trafik. Regionsrådet har aftalt at opretholde den økonomiske ramme på 342,7 mio. kr. til kollektiv trafik i 2021.

- Vi forudsætter, at trafikselskaberne og staten indgår en aftale om fuld kompensation for tabte indtægter og merudgifter som følge af Covid-19. Hvis ikke, hænger økonomien i den kollektive trafik ganske enkelt ikke sammen, siger Anders Kühnau.

Bæredygtighed

Når det gælder bæredygtighed, har regionsrådet afsat 20 mio. kr. fra anlægspuljen til en række projekter i 2021, der sikrer grønne byggerier.

- Når vi investerer en halv mia. kr. i en ny psykiatri i Viborg, er det oplagt at afprøve mulighederne for at bygge bæredygtigt, siger Anders Kühnau, der også fortæller at regionsrådet med den politiske aftale har besluttet at gøre en midlertidig ordning med bæredygtighedskonsulenter permanent.

Se den politiske aftale om budget 2021 her (pdf).

Interview med regionsrådsformand Anders Kühnau efter budgetforliget tirsdag eftermiddag den 8. september 2020.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Flere oplysninger

Fakta om budget 2021 i Region Midtjylland

  • Sundhedsområdets budget er på 27,3 mia. kr. Det er vokset fra 2020-budgettet med 268,1 mio. kr. (nye penge fra økonomiaftalen med regeringen for 2021)
  • Regional Udviklings budget er på 0,6 mia. kr.
  • Socialområdets budget er på 1,1 mia. kr.
  • Anlægsrammen er hævet med 1 mia. kr. på landsplan. Det svarer til 215,7 mio. kr. for Region Midtjylland.