11.10.2021

Weekenden bød på idéudvikling, prototyper og skarpe "elevator-taler", da Region Midtjyllands SAMFUNDSFORMERNE mødtes i Viborg. De unge har nu lagt sig fast på nogle af de emner, de kommer til at arbejde med – og præsenteret deres første idéer for politikere i regionen.

Kan en mormor-ordning øge unges trivsel og reducere frafald på uddannelserne? Hvorfor begynder unge egentlig at bruge snus, og har de lyst til at stoppe igen? Og kan bedre formidling af, hvad genbrugte materialer bliver til, mon øge motivationen til at sortere affald? Sådan lyder et udpluk af de spørgsmål, SAMFUNDSFORMERNE kommer til at samarbejde med regionen om frem mod sommeren 2022.

De unge mødtes lørdag og søndag til et tætpakket workshop-program på Stationen i Viborg. Her hjalp fagpersoner med fakta og viden om eksisterende tiltag. Søndag eftermiddag fremlagde de unge så de problemstillinger, de har valgt, og deres første bud på løsninger for politikere fra regionsrådet.

- I vores gruppe arbejder vi med unge og psykologhjælp – og måske en mulighed for at hjælpe de unge, der bare har brug for en, der lytter uforpligtende. Det er blevet til en idé, vi kalder mormor-ordning, fortæller en af de i alt 38 SAMFUNDSFORMERE, Alberte Krabbe fra Hadsten.

Hun beskriver weekenden som en "vildt god" oplevelse.

- Vi har fået lov til at fyre idéer afsted og arbejde med dem på en god måde, og politikerne var virkelig villige til at lytte. Det har været fedt, lyder det.

Der blev arbejdet målrettet mod gode præsentationer hele weekenden.

Fra busser til snus

De 18-25-årige SAMFUNDSFORMERE kom vidt omkring de regional-politiske emner. I alt fremlagde de syv prototype-idéer til løsninger. Nogle klar til at implementere. Andre med behov for mere udvikling.

Fra grøntsags-produktion i form af "vertical farming" på hospitalerne, over bedre formidling af de produkter, der kommer ud af affaldssortering - og til bedre samspil mellem transportmuligheder som busser, flextrafik og delebilsordninger. 

- Det var rigtig godt, at vi skulle arbejde frem mod en pitch til politikerne. Det gjorde, at vi lige blev lidt mere skarpe, og at det hele får lidt mere betydning, siger en anden SAMFUNDSFORMER, Isa Schipperheijn fra Lemvig.

 

SAMFUNDSFORMNERNE er sammensat af unge mellem 18 og 25 på tværs af den regionale geografi og på tværs af uddannnelser.

Vejen til tydeligt aftryk

SAMFUNDSFORMERNE var for seks uger siden på dannelsesrejse i Weimar, Tyskland. Weekendens workshop fulgte op på nogle de emner, de arbejdede med her. Herunder hvordan de ønsker at arbejde i projektet.

I løbet af det kommende år samles SAMFUNDSFORMERNE flere gange, ligesom de unge selv arbejdere videre med deres projekter i mindre grupper og i samarbejde med regionen. De unge vil også flere gange få lejlighed til at møde politikere fra regionsrådet.

- SAMFUNDSFORMERNE er skabt ud fra et ønske i regionsrådet om at samarbejde med de unge om de dagsordner, de unge synes er vigtige. Det første hold startede i august, og vi mærker allerede nu, at det unge mennesker, der kommer med andre vinkler end vi lige selv havde fantasi til samtidigt med, at de tænker på andre og ønsker at involvere andre unge. De ønsker at forme vores samfund, og det er enormt positivt. Nu er de sammen med os i regionen ved at spore sig ind på, hvad de gerne vil forme og hvordan, og de har mødt politikerne, der gav dem kærlig og konstruktiv feedback, siger Jane Baad Jensen, der er sekretariatschef for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

 

De unge SAMFUNDSFORMERE knoklede hele weekenden med at udvikle ideer, der kunne fremlægges for politikerne.

 • SAMFUNDSFORMERNE er et demokratiprojekt, hvor Region Midtjylland hvert år rekrutterer 38 unge mellem 18-25 år fra hele regionen, der ønsker at være med til at forme Midtjylland, herunder regionens arbejde og den regionale politik.
 • De unge arbejder med en række emner og udfordringer, de selv har valgt, og mødes i løbet af året med både administration og politikere i Region Midtjylland.
 • Derudover inviteres de unge til at indgå i processer, hvor regionen har brug de unges perspektiver.
 • Læs mere på samfundsformerne.dk

Det vil de unge arbejde med
Weekendens workshop blev bl.a. brugt på at udpege nogle af de udfordringer, de unge kommer til arbejde videre med samt et første bud på løsninger:

 • Hvordan er den dalende demokratiske dannelse mærkbar?
  Idé: En festival, der sætter den gode samtale på dagsordenen og formidling via fx podcasts.
 • Hvordan forhøjer vi motivation for affaldssortering blandt borgerne?
  Idé: Et formidlingsprojekt, der tydeliggør hvad dit affald bliver brugt til, når det genanvendes.
 • Hvordan får vi mere plantebaseret kost på hospitalerne?
  Idé: Produktion af plantebaseret kost på hospitalerne – fx Vertical Farming, hvor grøntsager produceres indendørs og tæt på hospitalerne.
 • Hvordan får vi flere brugere af kollektiv traktik i hele Region Midtjylland?'
  Idé: Styrket formidling af mulighederne med flextrafik og bedre koordinering mellem forskellige løsninger. Herunder delebilsordninger.
 • Hvordan kan en "mormor-ordning" øge unges trivsel og reducere frafald på ungdomsuddannelserne?
  Idé: Pensionerede fagpersoner fra social-, psykiatri- og uddannelsessektor som uforpligtende samtalepartnere/vejledere for unge.
 • Hvordan sænker vi snusforbruget blandt unge?
  Idé: En undersøgelse af, hvad der fik unge til at starte med at bruge snus.
 • Hvordan bryder vi tabuet med psykisk sygdom?
  Idé: Projektet "Next to one" med en række workshops, der udvider pårørendebegrebet ud fra idéen om, at vi alle kender én, der har problemer med sit psykiske helbred.