19.08.2021

SAMFUNDSFORMERNE er unge mellem 18 og 25 år, der ønsker at medvirke til at forme den regionale politik og dermed det samfund, de er en del af. I dag tog de første 38 unge af sted på 72 timers "dannelsesrejse" til Weimar i Tyskland for at lære hinanden, de regionale udfordringer og de demokratiske grundsten at kende.

Demokrati er grundlaget for vores samfund, men det også en muskel, der skal trænes og holdes i form. Derfor startede SAMFUNDSFORMERNES første arrangement selvfølgelig med "demokratifitness". Det skete på Stænderpladsen i Viborg torsdag morgen, lige før de 38 samfundsformere steg på bussen mod Weimar i Tyskland, hvor de frem til søndag er på "dannelsesrejse" for at søge inspiration i den pionerånd der her herskede for 100 år siden i forhold til samfunds- og demokratiudvikling.

SAMFUNDSFORMERNE er et nyt projekt, hvor regionsrådet ønsker at samarbejde med de unge om de dagsordner, de unge ser som vigtige. Emnerne kan være alt fra sundhed og psykiatri til miljø, klima, kollektiv transport, kultur og uddannelse. Det afgørende er, at SAMFUNDSFORMERNE skal være et sted, hvor regionen og regionsrådspolitikerne kan få de unges perspektiv på de aktuelle samfundsudfordringer.

Det slog formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S) fast, da han sendte de unge afsted.

- Hvad er det for en fremtid, I vil forme? Hvad er det for et samfund, I vil forme? Det glæder vi os til at høre meget mere om, når vi i de kommende måneder møder jer I alle mulige sammenhænge. Det kan være sammenhænge, hvor vi som region inviterer. Men vi glæder os også meget til de sammenhænge, hvor det er jer, der inviterer. Hvor I har noget på hjerte, som I gerne vil have vores opmærksomhed rettet mod. Sammen vil vi prøve at give jer de bedste betingelser for at kunne forme fremtidens samfund, lød det fra formanden.

Anders Kühnau talte til de første 38 unge i SAMFUNDSFORMERNE på Stænderpladsen i Viborg, før de rejste mod Weimar på 72 timers inspirations- og dannelsesrejse. Foto: Palle Skov/Region Midtjylland

Dialog om samfundsudviklingen

Målet med SAMFUNDSFORMERNE er dels at give de unge viden og værktøjer til at få deres perspektiver og tanker på dagsordenen i den regionale politik. Dels et politisk ønske om at regionen forpligter sig til rent faktisk at lytte til de unge, når der lægges strategier og udformes politikker.

Konkret vil det – ud over de 72 timers dannelsesrejse – ske i form af fx workshops, invitationer til møder og debatter og andet. Faktisk er målet, at de unge i høj grad selv skal være med til at definere, hvordan arbejdet som samfundsformer skal struktureres.

- Vi kommer løbende til at bede om de unges perspektiv på aktuelle politiske sager, og vi glæder os til at inddrage dem på alle mulige måder. Nu skal vi først og fremmest lære hinanden at kende, og så skal vi udvikle projektet til noget, hvor både politikerne, de unge og hele samfundet får gavn af projektet, siger Anders Kühnau (S).

Det er målet med projektet, at der hvert år findes 38 nye samfundsformere, der så vil indgå i et SAMFUNDSFORMER-alumnenetværk. SAMFUNDSFORMERNE er alle mellem 18 og 25 år gamle, de kommer fra hele Region Midtjylland og forskellige uddannelsesforløb.

Læs mere på www.samfundsformerne.dk