Regionen og dens opgaver - organisation - administration.

Hvad er regionen

En region er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling. Nemlig sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede samt at være en tværgående politisk drivkraft for grøn omstilling, mobilitet, kultur, uddannelse og bæredygtig regional udvikling.

Region Midtjylland bliver styret af 41 direkte valgte politikere. Blandt andet gennem valget af politikere har borgerne i regionen indflydelse på, hvordan sundhedsvæsenet bliver organiseret, hvilke behandlinger og ydelser sundhedsvæsenet tilbyder samt kvaliteten af ydelserne.

Danmarks fem regioner blev dannet i 2007 ud fra de 13 tidligere amter. De er er oprettet under lov om regioner. 

Regionerne har sluttet sig sammen i interesseorganisationen Danske Regioner, www.regioner.dk 

 

Mennesker og geografi

Kort over kommunerne i Region Midtjylland

Region Midtjylland har godt 1,3 millioner indbyggere og dækker cirka 13.000 kvadratkilometer. Det er omkring 30 procent af Danmarks areal.

Regionen strækker sig på tværs fra Vesterhavet til Kattegat, det vil sige omkring 200 kilometer fra den ene ende til den anden. Afstandene betyder store forskelle i blandt andet befolkningen og kulturen, fx

  • 75,9 % af befolkningen i vest er i job mod 73,7 % i øst 
  • 26,7 % i vest har en videregående uddannelse mod 37,1 pct. i øst
  • I Vestjylland bor der 60 indbyggere pr. kvadratkilometer, mens østjyderne lever mere end dobbelt så tæt med 157 indbyggere pr. kvadratkilometer.

Find oplysninger om regionen på kort

Årsregnskab og Regionsrådet

Du kan læse mere om regionen i vores årsregnskab og læse mere om alle vores regionsrådsmedlemmer.

Regions Midtjyllands årsregnskab 2023

Regionsrådets medlemmer 2022-2025