Årsrapporten giver en kort præsentation af regionens opgaver og det økonomiske resultat for året.

Årsrapporten har fokus på, om regionen har overholdt Økonomiaftalen for Sundhed og Regional Udvikling, Budgetloven og bevillingsoverholdelsen på et overordnet niveau. Årsrapporten indeholder derudover obligatoriske oversigter jf. Budget- og regnskabssystem for regioner. 

Regnskabsbemærkningerne indeholder en mere detaljeret oversigt over bevillingsoverholdelsen.

Revision

Regionsrådet har godkendt Årsrapport 2023 på mødet den 24. april 2024 og afgivet den til revisionen til gennemgang.

Tidsplan

  • Regionsrådet 24. april 2024: Årsrapporten godkendes og afgives til revisionen
  • Regionsrådet 26. juni 2024: Revisionsberetningen forelægges, og Årsrapporten godkendes endeligt