Region Midtjyllands whistleblowerordning giver mulighed for i god tro at indberette begrundet mistanke eller viden om alvorlige fejl.

Whistleblowerordning

Region Midtjyllands whistleblowerordning giver medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører, mulighed for i god tro at indberette begrundet mistanke eller viden om alvorlige fejl og forsømmelser i regionens administration og borgerbetjening. For eksempel grove overtrædelser af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse, overtrædelse af lovgivning og bevidst vildledning af borgere i kommunikationen fra regionen.

Whistleblowerordningen er et supplement til de øvrige interne dialogkanaler og tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres inden for den eksisterende organisation eller kanaler.
Som medarbejder bør du altid først overveje, om forholdet kan løses ved at du henvender dig til din leder, din tillidsrepræsentant eller MED-systemet.

Anonymitet ved indberetning

Advokatfirmaet Norrbom Vinding fungerer som ekstern, uvildig administrator af whistleblowerordningen og modtager og vurderer de henvendelser, der måtte komme.

Hvis Norrbom Vinding vurderer, at henvendelsen ikke er omfattet af whistleblowerordningen vil anmelderen få besked herom. Region Midtjylland vil ikke få videresendt anmeldelsen, som alene håndteres af Norrbom Vinding.

Hvis du har sendt anmeldelsen anonymt, vil ingen have kendskab til din identitet og eventuelle øvrige oplysninger.

Hvis du i forbindelse med din indberetning angiver kontaktoplysninger, vil disse oplysninger tilgå en særlig whistleblowerenhed, som er pålagt en ganske særlig tavshedspligt i forbindelse med din anmeldelse. Ingen andre i Region Midtjylland vil få videregivet din identitet og eventuelle øvrige oplysninger.

Indberet en sag

Er du medarbejder, tidligere medarbejder, ekstern samarbejdspartner eller leverandør til Region Midtjylland kan du indberette til whistleblowerordningen.

For at sikre mulighed for fuld anonymitet skal indberetningen foretages gennem en portal. På portalen vil du tilgå en formular, hvor der stilles en række spørgsmål herunder hvad indberetningen drejer sig om, og hvor i Region Midtjylland det indberettede forhold relaterer sig til.

Har du en igangværende sag fra tidligere, kan du bruge linket til Bech Bruuns whistleblowerportal.

Indberet en sag

Igangværende sager

Region Midtjylland har pr. 1. juni 2024 skiftet leverandør af whistleblowerportal fra advokatfirmet Bech Bruun til advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Har du en igangværende sag hos Bech Brunn kan du følge status via deres portal her:

Bech Bruun Whistleblowerportal

Det kan du bruge ordningen til

Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette begrundet mistanke eller viden om:

  • Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse og grove overtrædelser af tavshedspligt
  • Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.

Det kan du ikke bruge ordningen til

Du kan ikke bruge ordningen til at indberette samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger eller utilfredshed med behandling på et sygehus.

Her skal du i stedet henvende dig til din nærmeste leder, din tillidsrepræsentant eller patientkontoret i regionen.

Læs mere om patientrettigheder på Patientkontoret i Region Midtjyllands side.

Læs hele ordningen

Du kan læse Region Midtjyllands whistleblowerordning i sin helhed ved at klikke på linket herunder.

Læs mere om Vurderingskomitéens arbejde

Årlig status

Forretningsudvalget orienteres årligt om antallet af indberetninger til regionens whistleblowerordning.

Se orientering fra 2022
Se orientering fra 2023