I analysefortegnelsen finder du i kortfattet form en række oplysninger om klinisk biokemiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Du skal vælge det hospital der servicerer dig:

AUH

Aarhus Universitetshospital, Blodprøver og Biokemi

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/blodprover-og-biokemi/analysefortegnelse

HEH

Hospitalsenheden Horsens, Centrallaboratorium

http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/afdelinger/centrallaboratorium/analysefortegnelsen/

 

HEM

Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/analysefortegnelsen