Region Midtjylland

Flot pris til kommune, hospital og praktiserende læger i Silkeborg

"Fleksible Indlæggelser". Sådan hedder et stærkt samarbejde mellem Silkeborg Kommune, de praktiserende læger og Diagnostisk Center på Hospitalsenhed Midt, som i dag på KL's Sundhedskonference i Kolding fik prisen Den Gyldne Tråd, som nyhedsbrevet Kommunal Sundhed uddeler. 

Fleksible Indlæggelser har foreløbig givet en reduktion i borgernes indlæggelser på hospitalet med 16.000 timer årligt.