18.12.2019

Udvalgene skal arbejde med den gode arbejdsplads, samarbejde med civilsamfundet, digital sundhed og klima og bæredygtighed.

I forbindelse med budgetforliget for 2020 aftalte regionsrådet, at der i 2020 skal være fire midlertidige udvalg:

Tryk på udvalgenes navne, for at læse kommissorierne.

Den gode arbejdsplads

Udvalget skal bl.a. belyse og komme med forslag til, hvordan Region Midtjylland sikrer gode arbejdspladser, der kan rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere nu og i fremtiden.

Formand: Else Kayser (Ø)

Samarbejde med civilsamfundet

Udvalget skal bl.a. danne sig et overblik over regionens nuværende samarbejde med civilsamfundet og komme med forslag til, hvordan samarbejdet kan styrkes.

Formand: Erik Vinther (V)

Digital Sundhed

Udvalget skal bl.a. fokusere på samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis og telemedicinske og digitalt understøttede sundhedsløsninger, på tværs af sektorer.

Formand: Niels Erik Iversen (A)

Klima og bæredygtighed

Udvalget skal bl.a. følge regionens kommende Bæredygtighedsstrategi og komme med anbefalinger til, hvordan erfaringer kan spredes og hvilke initiativer, der skal gøres obligatoriske.

Formand: Susanne Buch (F)

De fire udvalg er i funktion fra 1. januar til 31. december 2020.


Nye medlemmer af forretningsudvalget

Regionsrådsmedlemmerne Conny Jensen (S) og Niels Erik Iversen (S) stopper ved årsskiftet som medlemmer af regionens forretningsudvalg.

De to politikere oplyser til regionsrådet, at de ønsker at udtræde på grund af udvalgsarbejde i Danske Regioner. Conny Jensen og Niels Erik Iversen udtræder derfor af forretningsudvalget med virkning fra den 1. januar 2020.

Regionsrådet har besluttet, at Morten Flæng (S) og Henrik Gottlieb Hansen (S) indtræder som nye medlemmer af forretningsudvalget.